Čo liečime?

Naše komplexné kúpeľné pobyty sú zamerané na úľavu od bolesti, zlepšenie pohyblivosti, odstránenie stuhnutosti a ďalších príznakov spojených s ochoreniami pohybového systému.

 • reumatoidná artritída a jej varianty
 • ankylozujúca spondylitída
 • skoliózy idiopatické a inej etiológie
 • degeneratívne ochorenia kĺbov (artrózy)
 • vertebrogénny syndróm
 • reumatizmus
 • rehabilitácia po úrazoch alebo operáciách pohybového ústrojenstva

    

Ďalšie indikácie:


 • reaktívne a druhotné artritídy
 • mimokĺbový reumatizmus
 • polyneuropatie s paretickými prejavmi
 • stavy po meningoencefalitídach a po myelitídach
 • hemiparézy a paraparézy cievneho pôvodu po odznení akútneho štádia
 • stavy po poraneniach a operáciách centrálneho a periférneho nervstva
 • roztrúsená skleróza a iné demyelinizačné ochorenia v štádiu bez ataku
 • syringomyelia s paretickými prejavmi, sústavne odborne liečená